Grejanje na gas

Grejanje na gas

Prirodni gas ili zemni gas je prirodno gasovito fosilno gorivo, koje se uglavnom sastoji od metana. Smatra se ekološkim gorivom zbog najmanje emisije ugljen-dioksida. Njegova primena u domaćinstvima ima velike prednosti i to direktna dostupnost korisniku u svakom treutku, nije potreban skladišni prostor, jednostavna upotreba i mogućnost regulacije, efikasna upotreba i visok stepen korisnosti, ne ostavlja pepeo i dr.

Uslov za grejanje na gas je naravno priključak na gasnu mrežu koji nije dostupan na celoj teritoriji Srbije. Trenutno se gas za grejanje najviše koristi na teritoriji Vojvodine, Beograda i delovima centralne Srbije. Pri odabiru ovog tipa grejanje pored dostupnosti mreže treba imati u vidu i cenu priključka na gasnu mrežu.

Grejanje na gas omogućava kotao na gas koji zbog svojih kompaktnih dimenzija, dobrog dizajna moguće smestiti i u stambeni prostor bez narušavanja komfora i estetike stana. Ovi kotlovi vam omogućavaju da gas pored grejanja koristite i za zagrevanje sanitarne tople vode. Kao što je već ranije rečeno upotreba kotla je jako jednostavna čimu doprinosi automatska regulacija.

Pored standarnih gasnih kotlova, izdvajaju se visokoefikasni kondenzacioni gasni kotlovi čije stepen iskorišćenja i do 98%. Toplotna energija sadržana u dimnim gasovima kod klasičnih kotlova se gubi izbacivanjem kroz dimovod. Deo te toplote moguće je vratiti u krug grejanja hlađenjem dimnih gasova u dodatnom izmenjivaču toplote pri čemu se kondenzuje vodena para iz sastava gasova zbog čega ovi kotlovi nose naziv kondenzacioni.

Na našem tržištu ponuda gasnih kotlova je dobra. Najtraženi su kotlovi sledećih brendova Vaillant (Nemačka), Bosch (Nemačka), Beretta (Italija) i dr.Izrada sajtova: Blue City Media

Copyright Metacon d.o.o. 2015
Savska 2a, Ostružnica