Instalaciona armatura i ventili

Cevna mreža u sistemima centralnog grejanja ima funkciju povezivanja izvora toplote sa grejnim telima u sistemu. Postoje različiti sistemi povezivanja instalcije grejanja, kao na primer: dvocevni sistemi sa gornjim i donjim razvodom, jednocevni sistemi – horizontalni i vertikalni, sa kratkom vezom i bez nje, itd.

Postoje i delovi cevne mreže koji ne služe za osnovnu funkciju – cirkulaciju grejnog fluida, ali imaju svoju ulogu i predstavljaju sastavni deo sistem za centralno grejanje. U ovu grupu spadaju sigurnosni, odzračni i regulacioni uređaji.

Kugla ventili

Kugla ventil leptir

Kugla - leptir

Kugla ventil Holenderski

Kugla - Holenderski

Kugla ventil rucka

Kugla - ručka

Kugla ventil Giaco Quest

Kugla - Giaco Quest

Kugla ventil gasni

Kugla - gasni

Kugla ventil gasni - ugaoni SN

Kugla - gasni ugaoni SN

Kugla ventil gasni - ugaoni

Kugla - gasni ugaoni

Kugla ventil gasni - rucka

Kugla - gasni ručka

Kugla ventil  giacomini

Kugla - Giacomini

Kugla ventil Globo H

Kugla - Globo H

Mini kugla

Mini kugla

Pip slavina

Pip slavina

Mešni ventili

Mesni LK trokraki

Mesni LK trokraki

Mesni LK

Mesni LK

Mesni Heimeier

Mesni Heimeier

Mesni Giacomini

Mesni Giacomini

Regulacioni ventili

TA-STAD

TA-STAD

TA-TBV

TA-TBV

TA-STAF

TA-STAF

STROMAX

STROMAX M

STROMAX

STROMAX GMF

Sigurnosni ventili i oprema

Ventil

Sigurnosni ventil

Odzracno lonče pravo

Odzracno lonče pravo

Odzracno lonče ugaono

Odzracno lonče ugaono

Dopunjivač sistema

Dopunjivač sistema

Umanjivač pritiska

Umanjivač pritiska

Separator vazduha

Separator vazduha

Termovetnil

Termovetnil

Ostali ventili i armatura

Hvatači nečistoća

Hvatači nečistoća

Nepovratni ventil

Nepovratni ventil

Hvatac necistoce

Elektromotorni ventil

Siber ventil

Siber ventilIzrada sajtova: Blue City Media

Copyright Metacon d.o.o. 2015
Savska 2a, Ostružnica