Kotlovi za centralno grejanje

Kotlovi na čvrsto gorivo

Kotlovi na čvrsto gorivo predstavljaju uređaje u kojima se vrši sagorevanje čvrstog goriva (ugalj, ogrevno drvo i briketi.) a razvijena toplota predaje se radnom fIuidu (voda u sistemima toplovodnog grejanja) koji služi kao prenosilac toplote do mesta njenog korisćenja. Generalno ovi kotlovi u zavisnosti od materijala izrade mogu biti liveni napravljeni od sivig liva ili čelični.

Kotlovi na pelet i gorionici

Kotlovi na drveni pelet su potpuno automatizovani, prilagođeni današnjim zahtevima zaštite životne sredine u pogledu emisije štetnih gasova, a pružaju maksimalni komfor grejanja. Zbog navedenog kotlovi na pelet su danas jako popularni i široko rasprostranjeni izvor toplote. U ponudi proizvođača mogu se naći dve varijante ovih kotlova: etažna varijanta (kaminski tip) koja se pravi za manje snage do 24 kW i smešta se u stambeni deo objekta i klasičan kotao na pelet koji je namenjen za instalaciju u kotlarnici.

Kotlovi na električnu energiju

Kotlovi na električnu energiju ne uzimajući u obzir cenu električne energije imaju prednost u odnosu na ostale kotlove: jednostavnost rukovanja i održavanja, mogućnost evidentiranja potrošnje, nezagađivanje životne sredine, laka montaža i male dimenzije.

Kotlovi na gas

Gasni kotlovi se za kućne instalacije grejanja isporučuju se kao etažni kotlovi za ugrađivanje u kuhinjama. Pri tome dimenzije kotlova odgovaraju standarnim kuhinjskim merama (850mm visine). Upravljanje kotlovima se vrši u funkciji od temperature, a kotlovi sadrže cirkulacionu pumpu, ekspanzionu posudu, sigurnosni ventil. Kotlovi mogu biti atmosferski ili ventilatorski sa ili bez zagrevanja sanitarne vode.

Toplotne pumpe za centralno grejanje

Toplotna pumpa je uređaj pomoću koga se toplotna energija iz jedne sredine niže temperature prenosi, "pumpa" u drugu sa višom temperaturom. Za taj prenos toplotne energije troši se određena energija koja je nekoliko puta manja od prenete. Tako se za utrošeni 1 kWh električne energije, dobija ukupna toplotna energija potrebna za grejanje 3-4 kWh. U zavisnosti od sredine iz koje se preuzima toplotna energija i sredine u koju se ona prenosi, postoje više tipova toplotnih pumpi. Najčešća su dva osnovna tipa: vazduh - vazduh i voda - voda.


Izrada sajtova: Blue City Media

Copyright Metacon d.o.o. 2015
Savska 2a, Ostružnica