Pribor za lemljenje i spajanje cevi

Najčešći načini izrade spojeva bakarnih cevi u sistemima centralnog grejanja ostvaruje se putem mekog i tvrdog lemljenja. Meko lemljenje predstavlja spajanje metalnih materijala pomoću rastopljenog dodatnog materijal ili lema (kalaj) čija je temeratura topljenja niža od temperature osnovnog materijala - bakarnih cevi. Operacija se odvija na temperaturama do 450C.

Za slučajeve kada je potrebno da spojevi izdrže veće temperature od 450C koristi se tvrdo lemljenje. Od tvrdih lemova najviše se koriste elektrolitički bakar i fosforni bakar, koji daju vrlo čvrste spojeve. Za čišćenje površina i sprečavanje oksidacije kod tvrdog lemljenja upotrebljavaju se: boraks, kiseli natrijum fosfat, stakleni prah, vodeno staklo itd.

Oprema za lemljenje

Kalaj

Kalaj

Elektroda za bakar

Elektroda za bakar

map gas

Map gas

Pasta za meki lem Felder

Meki lem Felder

Pasta za meki lem Zenith

Meki lem Zenith

Pasta za tvrdi lem Felder

Tvrdi lem Felder

Pasta za tvrdi lem Harris

Tvrdi lem Harris

Ostala oprema

Teflon konac

Teflon konac

Pur pena

Pur pena

Bakarni sprej

Bakarni sprej

krpica

Krpica

Teflon traka

Teflon traka

Teflon pasta

Teflon pasta

Teflon lepak

Teflon lepak

Fina kudelja

Fina kudeljaIzrada sajtova: Blue City Media

Copyright Metacon d.o.o. 2015
Savska 2a, Ostružnica