Radijatorski ventili i armatura

Termoglave

U savremenim sistemima radijatorskog grejanja, nije dovoljno da se interveniše isključivo na temperaturu napojne vode, kako bi se pravilno rukovalo energijaom, jer temeratura može da varira mnogo u nekoliko prostorija iste zgrade. Razlog varijacije temperature su mnogostruki, od položaja prostorije, varijacije spoljašnje temperature, sunčevo zračenje, prisustvo ljudi ili dobici toplote od aparata i električne opreme.

Ručni ventili

Termostatski radijatorski ventili služe da u kombinaciji sa termostatskom glavom automatski održavaju sobnu temperaturu tačno na podešenom nivou nezavisno od promena vremenskih uslova, prisustva ljudi, električnog osvetljenja i dr. Podešavanje željene temperature postiže se okretanjem termoglave u određeni položaj. Osim kao radijatorski, termostatski ventili se koriste i u druge svrhe na primer ograničavanje temperature fluida kod podnog grejanja.

Termostatski ventili

Termostatski radijatorski ventili služe da u kombinaciji sa termostatskom glavom automatski održavaju sobnu temperaturu tačno na podešenom nivou nezavisno od promena vremenskih uslova, prisustva ljudi, električnog osvetljenja i dr. Podešavanje željene temperature postiže se okretanjem termoglave u određeni položaj.

Uronski ventili

Kao i usponski ventili, ovi ventili se koriste za povezivanje grejnog tela u jednoj tački sa instalacijom koja se postavlja kroz pod čime se smanjuju troškovi i povećava estetika jer se cevi ne vide. Za razliku od usponskih mogu se koristiti u kombinaciji samo sa aluminijumskim radijatorima.

Usponski ventili

Usponski ventili su jako efikasni i u novije vreme sve popularniji ventili zbog sve većeg broja instalacija centralnog grejanja koje se postavljaju u pod. Ovim se povoljno utiče na ekonomičnost i estetiku instalacije. Delovi ovog ventila su donje telo - navijak, usponska cev i gornji ventil. Koriste se i za jednocevne i za dvocevne sisteme, a sa cevovodom se povezuju odgovarajućim adapterima.


Izrada sajtova: Blue City Media

Copyright Metacon d.o.o. 2015
Savska 2a, Ostružnica