Cevi za instalacije grejanja

Cevna mreža u sistemima centralnog grejanja ima funkciju povezivanja izvora toplote sa grejnim telima u sistemu. Postoje različiti sistemi povezivanja instalcije grejanja, kao na primer: dvocevni sistemi sa gornjim i donjim razvodom, jednocevni sistemi – horizontalni i vertikalni, itd. Svaka cevna mreža u sistemima centralnog grejanja čini jedan zatvoreni strujni krug kroz koga protiče radni fluid u najčešćem slučaju topla voda temperatura čija temperatura u napojnom vodu ide do 90C, a vraća se nazad u izvor toplote rashlađena za 10-20C. U tehnici grejanja koriste se cevi od sledećih materijala: čelika (čelične šavne i bešavne cevi), bakra i plastike (razne vrste plastičnih cevi). U novije vreme u upotrebi su višeslojne cevi kao kombinacija aluminijuma i plastike (PEx+Al+PEx). Kobinuju odlične osobine oba materijala po veoma prihvatljivoj ceni.

Bakarne cevi

Tvrde bakarne cevi

Tvrde bakarne cevi

Meke bakarne cevi

Meke bakarne cevi

PVC bakarne cevi

PVC bakarne cevi

Alupex cevi

Alupex cevi Sieger

Alupex cevi Sieger

Alupex cevi Henco

Alupex cevi Henco

PEX cevi

Giacomini Pex cevi

Pex cevi Giacomini

Henco Pex cevi

Pex cevi Henco

Čelične ceviIzrada sajtova: Blue City Media

Copyright Metacon d.o.o. 2015
Savska 2a, Ostružnica