Usponski radijatorski ventili

Usponski ventili su jako efikasni i u novije vreme sve popularniji ventili zbog sve većeg broja instalacija centralnog grejanja koje se postavljaju u pod. Ovim se povoljno utiče na ekonomičnost i estetiku instalacije. Delovi ovog ventila su donje telo - navijak, usponska cev i gornji ventil. Koriste se i za jednocevne i za dvocevne sisteme, a sa cevovodom se povezuju odgovarajućim adapterima.

Usponski radijatorski ventili Giacomini

Giacomini usponski ventil R436

R436

Giacomini usponski ventil R438

R438

Giacomini usponski ventil R436-1

R436-1

Giacomini usponski ventil R314D

R314D

Usponski radijatorski ventili Heimeier

Heimeier usponski ventil 3810

3810

Heimeier usponski ventil 3891

3891

Usponski radijatorski ventili Herz

Herz usponski venti 7173

7173

Herz usponski venti 7174

7174

Herz usponski venti 7187

7187

Herz usponski venti 7175

7175

Herz usponski venti 7176

7176

Herz usponski venti 7189

7189

Herz usponski venti 7727

7727

Herz usponski venti 7728

7728

Herz usponski venti 7758

7758

Herz usponski ventil 7759

7759Izrada sajtova: Blue City Media

Copyright Metacon d.o.o. 2015
Savska 2a, Ostružnica