Kotlovi na čvrsto gorivo

Kotlovi na čvrsto gorivo predstavljaju uređaje u kojima se vrši sagorevanje čvrstog goriva (ugalj, ogrevno drvo i briketi.) a razvijena toplota predaje se radnom fIuidu (voda u sistemima toplovodnog grejanja) koji služi kao prenosilac toplote do mesta njenog korisćenja.

Generalno ovi kotlovi u zavisnosti od materijala izrade mogu biti liveni napravljeni od sivig liva ili čelični. Liveni kotlovi sastavljeni su od livenih članaka koji su tako oblikovani da se spajanjem formira u unutrašnji prostor ispunjen vodom, a spoljašnji delovi formiraju komoru za sagorevanje.

Čelični kotlovi su znatno lakši od livenih. Izrađuju se sa više prostora za sagorevanje i sa dužem opstrujavanjem dimnim gasovima što daje veći stepen iskorišćenja - višepromajni kotlovi. Kotlovi koji postižu istu temperaturu između dva loženja i obezbeđuju potpuno sagorevanje goriva su trajnožareći kotlovi i predstavljaju najkvalitetnije kotlove na čvrsto gorivo.

Kotlovi Radijator Inženjering

Kraljevo K model

Radijator K model

Kraljevo FK model

Radijator FK model

Kraljevo c model

Radijator C model

Kraljevo LK model

Radijator LK model

Kraljevo R model

Radijator R model

Kraljevo etaz C20

Radijator etaž C20

Kraljevo etaz C25

Radijator etaz C25

Kotlovi Termomont Šimanovci

TZK

TZK

TKH

TKK

TKU3

TKU3

TKK3

TKK3

TKKU

TKKU

TKH

TKH

BTK

BTK

TEMY-S

TEMY S

TEMY-PLUS

TEMY PLUS

TEMY-PLUS-P

TEMY PLUS P

Kotlovi Robert Bosch

2000 B

Bosh 2000 B

2000 H

Bosh 2000 H

3000 H

Bosh 3000 H

Kotlovi Alfa Plam

Alfa Plam 70

Alfa Plam 70

Alfa Plam 90

Alfa Plam 90

Term 20

Alfa Term 20

Term 27

Alfa Term 27

Central 23

Alfa Central 23

Alfa Plam rustikal

Alfa Plam rustikal

Kotlovi Centrometal

EKO CK

Centrometal EKO CK

CK B

Centrometal CK B

BIO CET

Centrometal BIO CET

BIO PEK

Centrometal BIO PEK

Kotlovi Caldera

Liveni kotao Caldera

Liveni kotao Caldera

Kotlovi Viadrus

Liveni kotao Viadrus U22

Liveni kotao Viadrus U22

Kotlovi Solid Therm

Liveni kotao

Liveni kotao Solid ThermIzrada sajtova: Blue City Media

Copyright Metacon d.o.o. 2015
Savska 2a, Ostružnica