Toplotne pumpe za centralno grejanje

Toplotna pumpa je uređaj pomoću koga se toplotna energija iz jedne sredine niže temperature prenosi, "pumpa" u drugu sa višom temperaturom. Za taj prenos toplotne energije troši se određena energija koja je nekoliko puta manja od prenete. Tako se za utrošeni 1 kWh električne energije, dobija ukupna toplotna energija potrebna za grejanje 3-4 kWh.

U zavisnosti od sredine iz koje se preuzima toplotna energija i sredine u koju se ona prenosi, postoje više tipova toplotnih pumpi. Najčešća su dva osnovna tipa: vazduh - vazduh i voda - voda. Toplotna pumpa vazduh-voda koristi toplotu akumuliranu u okolnom vazduhu.

Čak i kada je temperatura spoljašnjeg vazduha daleko ispod tačke smrzavanja, toplotna pumpa može da ekstrakuje toplotu iz njega. Topotna pumpa vazduh-voda obično je opremljena dodatnim grejnim uređajem kako bi se postigla neophodan grejni kapacitet u vršnim toplotnim opterećenjima, naročito pri veoma niskim spoljašnjim temperaturama.

Midea

Midea-MGA

Midea-MGA

Midea-MGC

Midea-MGC

Midea-MGC-F07

Midea-MGC-F07

Saunier Duval

Duval Magna Air

Magna Air

Duval Genia Air

Genia AirIzrada sajtova: Blue City Media

Copyright Metacon d.o.o. 2015
Savska 2a, Ostružnica